καταγραφικά θερμοκρασίας & υγρασίας
δείκτες θερμοκρασίας
χημικοί δείκτες θερμοκρασίας
software & accessories
φίλτρα απορρόφησης αιθυλενίου

Η EcoHellas.gr διαθέτει συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και φίλτρα απορρόφησης αιθυλενίου για περισσότερο από είκοσι χρόνια, στην Ελλάδα και Κύπρο.

Όλα τα προϊόντα μας είναι υψηλών προδιαγραφών που απαντούν στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς με αξιοπιστία και πιστοποίηση. Είναι κατάλληλα, μεταξύ άλλων και για βιομηχανίες Φαρμάκων & Χημικών, Τροφίμων και Λουλουδιών. Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα βρείτε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σύντομα θα σας δώσουμε τις πληροφορίες που θα απαντούν στις δικές σας απαιτήσεις.


 

 

  Σχεδιασμός Προγραμματισμος