Επικοινωνία
Συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας – Καταγραφικά
 
 

Συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας Καταγραφικά Sensitech

Σταθερά Συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας και Υγρασίας 3D Tempulog Products

3D Software

Δείκτες Θερμοκρασίας Sensitech

Χημικοί Δείκτες Θερμοκρασίας Sensitech

Software & Accessories Senshitech

Φίλτρα Απορρόφησης Αιθυλενίου Ryan® Ethylene - Sensitech

Συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας

Περιγραφή:

Οι συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας της Sensitech, είναι ακριβείς. Εξασφαλίζουν την ποιότητα των ευαίσθητων προϊόντων σας, κατά την διαδικασία παραγωγής τους, στη διάρκεια της μεταφοράς ή/και αποθήκευσής τους.

Είναι μόνιτορ υψηλής πιστότητας, που σας βοηθούν να παρακολουθείτε τις συνθήκες συντήρησης που υφίστανται στο περιβάλλον όπου βρίσκονται τα προϊόντα σας. Όλα τα καταγραφικά συνοδεύονται από Διεθνές Πιστοποιητικό (NIST®)

Τα καταγραφικά 3D Tempulog σας βοηθούν να ελέγχετε την ακριβή λειτουργία του εξοπλισμού, των αποθηκών, την σωστή συντήρηση των εμπορευμάτων σας κ.α. Τα δεδομένα θερμοκρασίας είναι ακριβή, σύμφωνα με MHRA, FDA, CPA, FSA και με τις οδηγίες της EU.

Σας προσφέρουμε την δυνατότητα να ανταποκριθείτε σε αυτούς τους κανονισμούς με τρόπο επαναστατικό και μέσω διαδικτύου. Με τη μέθοδο αυτή, που είναι απλή, αλλά δυναμικότατη, μπορείτε να συνδέσετε έναν αριθμό καταγραφικών 3D στο διαδίκτυο (με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συνδέετε τον Η/Υ σας και να ελέγχετε όπου κι αν βρίσκεστε, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων σας μέσω οποιουδήποτε smartphone (π.χ. iPhone) αρκεί να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων στον δικό σας server, μειώνοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας την ασφάλεια.

 
  Σχεδιασμός Προγραμματισμος