Επικοινωνία
Χημικοί Δείκτες Θερμοκρασίας Sensitech
 
 

Συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας Καταγραφικά Sensitech

Σταθερά Συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας και Υγρασίας 3D Tempulog Products

3D Software

Δείκτες Θερμοκρασίας Sensitech

Χημικοί Δείκτες Θερμοκρασίας Sensitech

Software & Accessories Senshitech

Φίλτρα Απορρόφησης Αιθυλενίου Ryan® Ethylene - Sensitech

Δείκτες Ελέγχου Θερμοκρασίας

Περιγραφή:

Η οικογένεια Δεικτών Θερμοκρασίας της Sensitech παρακαλουθούν το τελευταίο μίλι των ευαίσθητων φορτίων σας. Οι συμπαγείς αυτοί δείκτες θερμοκρασίας παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες ηλεκτρονικές μετρήσεις θερμοκρασίας. Είναι 100% δοκιμασμένες σύμφωνα με NIST® για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας. Τα όρια θερμοκρασιών προγραμματί-ζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη για ακριβέστερη προστασία των εμπορευμάτων σας, ενώ σας παρέχουν την δυνατότητα της άμεσης λήψης αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης του φορτίου, μέσω των ψηφιακών εγγραφών που εμφανίζονται στην οθόνη τους.

 
  Σχεδιασμός Προγραμματισμος