Επικοινωνία
Φίλτρα Απορρόφησης Αιθυλενίου Ryan© Ethylene
 
 

Συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας Καταγραφικά Sensitech

Σταθερά Συστήματα Ελέγχου Θερμοκρασίας και Υγρασίας 3D Tempulog Products

3D Software

Δείκτες Θερμοκρασίας Sensitech

Χημικοί Δείκτες Θερμοκρασίας Sensitech

Software & Accessories Senshitech

Φίλτρα Απορρόφησης Αιθυλενίου Ryan® Ethylene - Sensitech

Ethylene Absorption Filters

Ryan© Ethylene Absorption Filters και Sachets

Όταν το θέμα έρχεται στην ποιότητα των κηπευτικών προϊόντων, η διαχείριση της θερμοκρασίας και η απορρόφηση του αιθυλενίου πηγαίνουν χέρι – χέρι. Καθώς η καλή διαχείριση θερμοκρασίας είναι πάντα κρίσιμη για τη διατήρηση της ποιότητας των ευαίσθητων προϊόντων, το αιθυλένιο συμβάλλει στην επιτάχυνση και την αρμονική ωρίμανση της παραγωγής που έχει συλλεχτεί στο στάδιο της ωρίμανσης.

Η έκθεση όμως στο αιθυλένιο έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα των φρούτων, των λαχανικών και των θαλασσινών, τα οποία ταξινομούνται σε προϊόντα υψηλής παραγωγής αιθυλενίου.

Έτσι συνίσταται η απομάκρυνση του αιθυλενίου σε μακροπρόθεσμα ελεγχόμενη ατμόσφαιρα αποθήκευσης μήλων και αχλαδιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποκλειστεί το αιθυλένιο για την αποθήκευση των αβοκάντο, ακτινιδίων, λοτών, γαρυφάλλων και άλλων κηπευτικών που είναι εξεταστικά ευαίσθητα στο αιθυλένιο.

 
  Σχεδιασμός Προγραμματισμος